Đối tác

 

Hợp Tác Để Tại Ra Giá Trị Mới

 

Với định hướng tư duy toàn cầu, đội ngũ chuyên gia toàn diện của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng trong suốt vòng đời của một khối liên doanh hoặc liên minh, mang đến dịch vụ chất lượng và có độ tin cậy nhất thế giới ngay từ bước tạo lập tới khi thoái lui.

Khởi tạo và xây dựng một khối liên doanh hoặc khối liên minh doanh nghiệp thành công đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Các chuyên gia về liên doanh của chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng từ chiến lược tiền giao dịch cho đến triển khai và quản trị, như việc:

  • Xây dựng một chiến lược và kế hoạch kinh doanh hiệu quả
  • Xác định cơ hội thị trường và các đối tác tiềm năng
  • Đánh giá các phương án và thiết kế cơ chế hợp tác
  • Tiến hành thực hiện giao dịch đồng thời lên kế hoạch triển khai và
  • Cải thiện nâng cao khối liên doanh hoặc tổ hợp kinh doanh của khách hàng.

 

Sản Phẩm Của

THIÊN MINH

 

Thấy là Tin - Nhìn là Thích

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đối Tác

Thống kê